Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22705
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22705

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen; rest van wal ten W. Boerenhuis en gelijklopend stalgebouw, resp. als N.- en Z.begrenzing van onverhard erf, bereikbaar via onverharde oprit. Boerenhuis van vier trav. + twee trav. r.opkamer en één bouwl., onder licht gebogen zadeldak (n straat, mechanische pannen, vroeger vermoedelijk hoger opgetrokken boven opkamer) met overstekende raAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Clepstraat 1 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen; rest van wal ten westen. Boerenhuis en gelijklopend stalgebouw, respectievelijk als noordelijke en zuidelijke begrenzing van onverhard erf, bereikbaar via onverharde oprit.