Beschermd monument

Donkrandbeplanting van knoteiken

Beschermd monument van 07-06-2013 tot heden

ID: 228   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/228

Besluiten

Donkrandbeplanting van zomereik gemengd met opgaande bomen
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-2013  ID: 5174

Beschrijving

Deze bescherming betreft de donkrandbeplanting bestaande uit 22 knotbomen van zomereik gemengd met opgaande bomen, met inbegrip van de beplanting op de perceelgrens inclusief een zone van 10 meter aan weerszijden van de beplanting, behalve aan de oostelijke zijde waar de Roosmerenamerstraat de grens vormt.Waarden

De donkrandbeplanting bestaande uit 22 knotbomen van zomereik gemengd met opgaande bomen, met inbegrip van de beplanting op de perceelgrens inclusief een zone van 10 meter aan weerszijden van de beplanting, behalve aan de oostelijke zijde waar de Roosmerenamerstraat de grens vormt, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Vanwege hun specifieke snoeivorm zijn de knoteiken een opvallende verschijning in het kleinschalige landschap langsheen de Demer. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm. Het lineair aspect van de bomenrij wordt geaccentueerd door de oude donkrand waarop zij staat.

sociaal-culturele waarde

De knotbomen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen. Zij voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, brandhout of loofvoedering. De knoteiken komen voor in een deel van de Demervallei met een hoge concentratie aan donken. De donkranden in dit gebied zijn op veel plaatsen gemarkeerd met knotbomen. Op deze plaatsen ondervinden de bomen geen hinder van hoge (grond)waterstanden. De knoteiken bij de Roosmerenamerstraat zijn een representatief voorbeeld van donkrandbeplanting in de Demervallei. Het zuidelijke deel van de donk, waarop de knoteiken staan, bestond in de 18de eeuw uit heide en heischraal grasland. In tegenstelling tot het noordelijke deel van de donk werden er hier geen weekendverblijven aangelegd en bleef het traditionele landschap veelal onaangeroerd.

historische waarde

De knotbomen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen. Zij voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, brandhout of loofvoedering. De knoteiken komen voor in een deel van de Demervallei met een hoge concentratie aan donken. De donkranden in dit gebied zijn op veel plaatsen gemarkeerd met knotbomen. Op deze plaatsen ondervinden de bomen geen hinder van hoge (grond)waterstanden. De knoteiken bij de Roosmerenamerstraat zijn een representatief voorbeeld van donkrandbeplanting in de Demervallei. Het zuidelijke deel van de donk, waarop de knoteiken staan, bestond in de 18de eeuw uit heide en heischraal grasland. In tegenstelling tot het noordelijke deel van de donk werden er hier geen weekendverblijven aangelegd en bleef het traditionele landschap veelal onaangeroerd.

volkskundige waarde

De knotbomen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen. Zij voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, brandhout of loofvoedering. De knoteiken komen voor in een deel van de Demervallei met een hoge concentratie aan donken. De donkranden in dit gebied zijn op veel plaatsen gemarkeerd met knotbomen. Op deze plaatsen ondervinden de bomen geen hinder van hoge (grond)waterstanden. De knoteiken bij de Roosmerenamerstraat zijn een representatief voorbeeld van donkrandbeplanting in de Demervallei. Het zuidelijke deel van de donk, waarop de knoteiken staan, bestond in de 18de eeuw uit heide en heischraal grasland. In tegenstelling tot het noordelijke deel van de donk werden er hier geen weekendverblijven aangelegd en bleef het traditionele landschap veelal onaangeroerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Donkrandbeplanting van knoteiken

Hondsdorestraat (Aarschot)
In het zuidoosten van de Aarschotse deelgemeente Langdorp ligt op minder dan 100 meter van de Demer een zandige donk van ongeveer 80 hectare groot. De donkrand is beplant met 22 knoteiken. De knoteiken komen voor in een deel van de Demervallei met een hoge concentratie aan donken. De donkranden in dit gebied zijn op veel plaatsen gemarkeerd met knotbomen. Op deze plaatsen ondervinden de bomen geen hinder van hoge (grond)waterstanden. De knotbomen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. Zij voorzagen de lokale gemeenschap ondermeer van rijshout, brandhout of loofvoedering. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen.