Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
22829
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22829

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oostendestraat nr. 87. Achterin gelegen kasteelhoeve, heropgebouwd in de jaren 1920 n.o.v. architect H. Steels (Brussel) en Richard Acke (Kortrijk). Gelegen in lage weide, markerende Sint-Annakapel bij de erftoegang.Teruggaand op een minimaal 17de-eeuwse hoeve cf. archiefgegevens uit de jaren 1640-1650 i.v.m. een "behuuste hofste met 't huus van PAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve Kasteelhoeve

Oostendestraat 87, zonder nummer (Diksmuide)
De wederopbouwhoeve is achterin gelegen in een open poldergebied. De huisweides bij de erfoprit zijn afgezet met een veekeringshaag. De erftoegang is gemarkeerd door de hekpijlers en de kapel. De tweeledige structuur van de site bestaat uit het omwalde opperhof, minimaal teruggaand tot de 17de eeuw, met het landhuis en het niet omwalde neerhof met de stal- en schuurvleugel, en het hondenhok. Het behoud van de woning op het opperhof vormt een uitzonderlijk gegeven bij de wederopbouw. In 1920-1921 werd de stal- en schuurvleugel op het neerhof herbouwd door de Brusselse architect Hippolyte Steels, volgens een totaal nieuw ontwerp, met combinatie van een regionalistisch geïnspireerde baksteenarchitectuur en een moderne stalinrichting. In 1923-1925 stond de Kortrijkse architect Richard Acke in voor de wederopbouw van het landhuis naar vooroorlogs model op de oude grondvesten. De sierlijke brug met poort over de wal vormt net als de kapel van 1930 een toevoeging uit de wederopbouw. Het materiaalgebruik van gele baksteen en Artesische zandsteen, en ook de vormentaal van zadeldaken gevat tussen tuitgevels met vlechtingen wordt doorvertaald naar de brug met poort, de kapel en het hondenhok.