Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Damburghoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-01-1987 tot heden

ID
2283
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2283

Besluiten

Damburghoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2279

Beschrijving

De Damburghoeve met onmiddellijke omgeving te Bocholt, is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De omgeving van de Damburghoeve heeft historische waarde omwille van de aanwezigheid van de voormalige grachten en esthetisch belang omwille van de aanwezigheid van twee dreven met honderdjarige eikenbomen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000324, Damburghoeve en omgeving, (J. Gyselinck, 1987).


Waarden

De Damburghoeve, met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Damburghoeve

Eikenlaan 1 (Bocholt)
Damburg was een cijnshof, dat verworven werd door de heren van Bocholt. De zetel was een herenhoeve, die door de heer verpacht werd en een paar dagen per jaar door hem gebruikt werd als jachtpaviljoen. Mogelijk was Damburg oorspronkelijk een schans voor de inwoners van het dorp, opgericht in het vierde kwart van de 16de eeuw.