Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met gekanteelde gevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22852

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 96. Breedhuis van twee trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Gekanteelde gevel met kern uit XVII. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1964 n.o.v. architect D. Maene (Brugge): o.m. vervangen van twee vensters door garagepoort, aanbrengen van natuurstenen plint, vernieuwen van ontlastingsbogen met open voeg en rondboogopening op derde bouwl., verwijderen van opvulling tussenAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met gekanteelde gevel

Vlamingstraat 96 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gekanteelde gevel met kern uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1964 naar ontwerp van architect D. Maene (Brugge).