Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Nr. 2. Aan de straat gelegen hoevetje met L-vormige opstelling van de lage hoevegebouwen rondom klein onverhard erf met moestuintje en vaalt. Ten N.W., boerenhuis met twee l.opkamertrav. + twee trav. onder doorlopend zadeldak (n ⊥ straat, Vlaamse en mechanische pannen); overstekende dakrand op houten modillons bij erfgevel. Oude kern van 1679 vlg. thans verdwenen inscriptie "Francois 16Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Gemeneweg 2 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoevetje met L-vormige opstelling van de lage hoevegebouwen rondom klein onverhard erf met moestuintje en vaalt. Ten noordwesten, boerenhuis met twee linker opkamertraveeën + twee traveeën onder doorlopend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse en mechanische pannen); overstekende dakrand op houten modillons bij erfgevel. Oude kern van 1679 volgens thans verdwenen inscriptie "Francois 1679 Outerseune" op vroegere deurlatei.Ten noordoosten, haaks tegen het boerenhuis aanleunend dwarsschuurtje . Voor het boerenhuis, alleenstaand bakhuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.