Kasteeldomein De Toren

Beschermd monument van 24-12-2008 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Hasseltsesteenweg
Locatie Hasseltsesteenweg 17 (Kortessem)
Alternatieve naam Kasteel dokter Roelants

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73040/143.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein De Toren

Hasseltsesteenweg 17, Kortessem (Limburg)

Het kasteel De Toren of kasteeltje Dokter Roelants is een landhuis uit begin 19de eeuw dat in 1847 werd vergroot tot een gesloten geheel, om in 1873 tot een L-vorm, de huidige samenstelling, te worden herleid. Het omliggende park werd hier waarschijnlijk ook in 1873 aangelegd.

Is de omvattende bescherming van

Parkje van Kasteel De Toren

Hasseltsesteenweg 17 (Kortessem)

Door verkavelingen sterk gereduceerd parkje met enkele overblijvende bomen en beeldbepalende kruinen, uit het laatste kwart van de 19de eeuw, horend bij een goed bewaard midden 19de-eeuws herenhuis met dienstvleugel.

Beschrijving

Kasteeldomein De Toren is beschermd als monument.

Waarden

Kasteel De Toren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het goed gaat terug tot het begin van de 19de eeuw, toen het eigendom was van baron de Heusch uit Donk. Het oorspronkelijke huis werd in 1847 vergroot tot een gesloten geheel, om in 1873 tot een L-vorm, de huidige samenstelling, te worden herleid. Toen verkreeg het huis allicht een kasteelallure. Mogelijk ontstond toen het park, dat begin 20ste eeuw werd verruimd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kasteeltje is opgetrokken in de traditionele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor lateien en lekdrempels. Het behouden buitenschrijnwerk van de ramen met zesruiters, het schilddak met zwarte Vlaamse pannen en het tentdak van de toren met windvaan verhogen de authenticiteit.

sociaal-culturele waarde

Het kasteeltje, zoals ontstaan in 1873, getuigt van een evolutie naar meer residentieel wonen met bijbehorende parkaanleg.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.