Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Millen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-10-1980 tot heden

ID
2293
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2293

Besluiten

Dorpskom van Millen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1980  ID: 1523

Beschrijving

De dorpskom van Millen is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De dorpskom van Millen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Kattestraat 2A, Tikkelsteeg 5, 5A (Riemst)
Hoeve, met kern van 1792, gebouwen gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, bereikbaar via een inrijpoort in de noordoosthoek.


Gesloten hoeve

Tikkelsteeg 9 (Riemst)
Resten van een gesloten hoeve met kern uit de 16de eeuw; bakstenen poortgebouw, voorzien van een bakstenen korfboogpoort.


Hoeve Dewalleff

Tikkelsteeg 13 (Riemst)
Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, voor kort gerestaureerd en ingericht als restaurant, met wijziging van de functies.


Hoeve Henrotte

St.-Stefanusstraat 2 (Riemst)
Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, de gebouwen zijn gegroepeerd rondom een niet toegankelijk erf, bereikbaar via een rondboogvormige bakstenen inrijpoort in de noordwestelijke vleugel.


Hoeve Hof van Eggertingen

Langstraat 29/1-9 (Riemst)
Semi-gesloten hoeve, met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, afgesloten door een ijzeren hek, waarvan de kern gevormd wordt door een merkwaardige vakwerkconstructie.


Middeleeuwse motte

Peperstraat zonder nummer (Riemst)
Gaaf bewaarde motteheuvel, met een doorsnede aan de basis van 36 meter, een hoogte van 7 meter en een omringende gracht van 7 meter breed.


Parochiekerk Sint-Stefanus

St.-Stefanusstraat zonder nummer (Riemst)
Neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1861 naar ontwerp van H. Jaminé, aansluitend bij de behouden gotische westtoren uit de 16de eeuw. Omringend, ommuurd kerkhof.


Pastorie van de Sint-Stefanusparochie

Tikkelsteeg 11 (Riemst)
Alleenstaand dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat, met voortuin.