Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22935

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie gelegen schuin tegenover de kerk, in zijn huidige vorm uit de jaren 1920, doch met kern uit de 18de eeuw en begin 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Dorpsplein 1 (Staden)
Pastorie gelegen schuin tegenover de kerk, in zijn huidige vorm uit de jaren 1920, doch met kern uit de 18de eeuw en begin 20ste eeuw.