Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ambachtshuis van de kuipers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22993
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22993

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht enkelhuis n.o.v. meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van XVI-schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562).