Beschermd monument

Watermolen Luysmolen

Beschermd monument van 28-12-1994 tot heden

ID
2303
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2303

Besluiten

Watermolen Luysmolen met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1994  ID: 2794

Beschrijving

De watermolen Luysmolen te Bocholt, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “Respectievelijk als voorbeeld van een kleine watermolen met typerende kenmerken uit de bouwperiode van de molen alsook van de kwestieuze geografische streek en ook van een uniek geworden voorbeeld van een ijzeren travalje."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000408, Watermolen genaamd Luysmolen en omgeving, advies KCML (1994).


Waarden

De Watermolen, genaamd Luysmolen met inbegrip van het molengebouw, het sluiswerk, het waterrad, alle roerend werk met toebehoren (waaronder een cilindermolen op haverpletter, de maalstenen en het luiwerk met elektrische motor), de mulderslessenaar, de ijzeren travalje of noodstal voor het beslaan van paarden, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molensite Luysmolen

Luysenweg 2 (Bocholt)
Watermolen van het onderslagtype op de Abeek. Eerste vermelding in 1515. Afgebeeld op de Ferrariskaart van 1771-77, Moulin de Leus, en in de Atlas van de Buurtwegen van 1845, Moulin Voorste Luis, ongeveer in de huidige vorm.