Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Luysmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-12-1994 tot heden

ID
2304
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2304

Besluiten

Watermolen Luysmolen met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1994  ID: 2794

Beschrijving

De watermolen Luysmolen met onmiddellijke omgeving op de grens van Bocholt met Bree, is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolensite als volgt werd gemotiveerd: “Als nog functionele watermolensite waarvan de vroegst gekende vermelding uit 1515 dateert en alwaar de van uit historisch oogpunt hiermee verbonden Mulderswoning nog bestaat."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000408, Watermolen genaamd Luysmolen en omgeving, advies KCML (1994).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Luysmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molensite Luysmolen

Luysenweg 2 (Bocholt)
Watermolen van het onderslagtype op de Abeek. Eerste vermelding in 1515. Afgebeeld op de Ferrariskaart van 1771-77, Moulin de Leus, en in de Atlas van de Buurtwegen van 1845, Moulin Voorste Luis, ongeveer in de huidige vorm.