Parochiekerk Sint-Pieter: omgeving met pastorie en burgerhuis

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73066/115.1
  • DL000398
  • OL000344

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Kerkstraat 47, Riemst (Limburg)

Huis van twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd begin 20ste eeuw in neotraditionele stijl.

Gemeentehuis van Zichen-Zussen-Bolder

Kerkstraat 33-35, Riemst (Limburg)

Voormalig gemeentehuis, alleenstaand diephuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 40, Riemst (Limburg)

Vroeg-gotische kerk, de huidige plattegrond beschrijft een vierbeukig schip met voorstaande westtoren, een traptorentje, een noordportaal en het oorspronkelijke koor.

Pastorie Sint-Pietersparochie

Kerkstraat 45, 46, Riemst (Limburg)

Alleenstaand huis, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omgeving van de Sint-Pieterskerk te Zichen-Zussen-Bolder is beschermd als dorpsgezicht. Deze bescherming omvat de pastorie en een burgerhuis. Zowel de kerk als het gemeentehuis zijn niet opgenomen in de bescherming.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de kerk, het gemeentehuis en de pastorie met inbegrip van het gebouw opgericht in neotraditionele stijl uit het begin van de 20ste eeuw is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Meer bepaald de stedenbouwkundige waarde omdat ze samen de dorpskern van Zichen uitmaken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.