Gesloten hoeve

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Mgr. Trudo Jansstraat
Locatie Mgr. Trudo Jansstraat 1 (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73066/127.1
  • OL000304

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Mgr. Trudo Jansstraat 1, Riemst (Limburg)

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, witgekalkte mergelstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, met een kleiner erf er ten noordwesten haaks op geplaatst; hier bevindt zich het woongedeelte.

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, in zijn huidige vorm daterend uit het einde van de 18de eeuw.

Witgekalkte mergelstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, met een kleiner erf er ten noordwesten haaks op geplaatst waar zich het woongedeelte bevindt.

Inrijpoort met duiventil onder gewijzigd dak, op een gevelsteen gedateerd "ANNO / 1798". Voorzien van een verankerde mergelstenen korfboogvormige poort met uitspringende sluitsteen en druiplijst.

Woongedeelte in L-vorm rondom de hoger vermelde, gekasseide noordwestelijke binnenkoer. Een gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde draagt het opschrift "ANNO/ 1801/ J L". De dakhelling van het gebouw schijnt verlaagd en de zuidoostvleugel is voorzien van een bakstenen gevel uit de tweede helft van de 19de eeuw. De originele vensters zijn de getoogde vensters in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen. Aangepaste deuren. In de zijgevel aan straatzijde een beraapt rondboogpoortje voorzien van uitspringende sluitsteen en druiplijst (waarschijnlijk mergelsteen).

Aansluitend op het woongedeelte in de noordoostvleugel van het grote erf, een stal voorzien van rechthoekige zoldervensters in hardstenen omlijsting en drie mergelstenen rondboogdeuren met kalkstenen posten.

Stal van twee bouwlagen in de zuidwestelijke vleugel. Van de oude kern getuigen de gesmeed ijzeren muurankers, S-vormig en met krullen. De originele muuropeningen zijn de rechthoekige zoldervensters in houten omlijsting en de getoogde deuren in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen (eind 18de eeuw). Zijgevel met aandak en uilegaten.

Dwarsschuur met wagenhuis ten zuidoosten van het erf, op een gevelsteen gedateerd "ANNO/ 1791/ I(?)". Links een gesmeed ijzeren sieranker. Twee mergelstenen korfboogpoorten met uitspringende sluitsteen en druiplijst en zijgevels met aandaken en uilegaten.

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000398, Riemst 45 monumenten en 26 dorpsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000398, Riemst 45 monumenten en 26 dorpsgezichten, Advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (S.n., 1994).
  • SCHLUSMANS F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als 18de-eeuws kwadraatvormig complex in mergelsteen: inrijpoort met duiventil uit 1798, L-vormig woongedeelte uit 1801, aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw, stallingen en dwarsschuur uit 1791.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.