Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuws herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23146
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23146

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neerstraat nr. 61. Beeldbepalend 19de-eeuws herenhuis, thans in gebruik als kinderdagverblijf. Dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel. Horizontale belijning door fries, in muurband doorgetrokken onderdorpels en casement. Bewaard houtwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Neerstraat 60 (Avelgem)
Beeldbepalend 19de-eeuws burgerhuis, thans in gebruik als kinderdagverblijf.