Beschermd monument

Watermolen Clootsmolen

Beschermd monument van 07-06-1995 tot heden

ID
2320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2320

Besluiten

Watermolen Neermolen of Clootsmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1995  ID: 2885

Beschrijving

De watermolen Clootsmolen te Bocholt, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De watermolen heeft industrieel-archeologische waarde als voorbeeld van een klein watermolentje met enkele specifieke kenmerken zoals: een relatief groot waterrad, de bediening van de sluizen, de krachtoverbrenging door middel van riemen, de aanwezigheid van een dieselmotor, en het voor de Limburgse Kempen typische uizicht van zogenaamde verstening voor en tijdens het interbellum.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, DL000425, Beschermingsdossier Watermolen, genaamd Cloots- of Damburgse molen en omgeving,(J. De Schepper, 1995).


Waarden

De watermolen, genaamd Clootsmolen of Damburgse molen, met inbegrip van het molengebouw, de sluis met sluiswerk, het waterrad, de maalinrichting (boekweitmolen, molen met konische stenen, de dieselmotor Lister, het luiwerk, de jakobsladder, dit alles met inbegrip van alle transmissiemidaelen), de slijpsteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Clootsmolen

Watermolenweg 1 (Bocholt)
Watergraanmolen op de Abeek. Eerste vermelding in 1465. De molen staat aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 en in de Atlas van de Buurtwegen van 1845. Het huidige woonhuis dateert uit het interbellum. Het molenhuis dateert in zijn huidig uitzicht uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.