Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23215
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23215

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 17-20. Eenheidsbebouwing van vijf trav. en én bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk opklimmend tot XVII. I.l.v. XIX opgesplitst in drie woonentiteiten n.a.v. het toenemende pauperisme (fig. 105). I.l.v. 2002 consoliderende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect J. Baeke (Brugge). Verankerde bakstenen lijstgevel, witbeschilderd boven een grijze plint. SegmentboogvormigeAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Speelmansrei 17-19 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. In de loop van de 19de eeuw opgesplitst in drie woonentiteiten naar aanleiding van het toenemende pauperisme. In de loop van 2002 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Baeke (Brugge).