Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hubertus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 2324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2324

Besluiten

Kerken, torens en paalstenen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 24

Beschrijving

De toren en het koor van de parochiekerk van Sint-Hubertus te Sint-Huibrechts-Hern, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Hubertuskerk zonder zijbeuken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Hubertuskerk

Sint-Hubertusstraat 2 (Hoeselt)
Ontdekking van de schilderingen in koor en apsis door Raymond Lemaire in 1963 tijdens restauratie en uitbreiding van de kerk; blootgelegd en gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder leiding van Michel Savko (1964-1970).


Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Sint-Hubertusstraat 2 (Hoeselt)
Van de vroeggotische kerk uit de 13de-14de eeuw resten alleen de toren en het koor met deels bewaarde muurschilderingen. Moderne zaalkerk, gebouwd dwars op de oorspronkelijke oriëntatie, naar ontwerp van Deré en Janssens. Omgevend kerkhof.