Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hubertus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 2324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2324

Besluiten

Kerken, torens en paalstenen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 24

Beschrijving

De toren en het koor van de parochiekerk van Sint-Hubertus te Sint-Huibrechts-Hern, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Hubertuskerk zonder zijbeuken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Sint-Hubertusstraat 2 (Hoeselt)
Van de vroeggotische kerk uit de 13de-14de eeuw resten alleen de toren en het koor met deels bewaarde muurschilderingen. Moderne zaalkerk, gebouwd dwars op de oorspronkelijke oriëntatie, naar ontwerp van Deré en Janssens. Omgevend kerkhof.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Hubertuskerk

Sint-Hubertusstraat 2 (Hoeselt)
Ontdekking van de schilderingen in koor en apsis door Raymond Lemaire in 1963 tijdens restauratie en uitbreiding van de kerk; blootgelegd en gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder leiding van Michel Savko (1964-1970).