Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel 't Hooghe

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 23298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23298

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteel 't Hooghe" en park. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Op het onbebouwd perceel wordt volgens de mutatieschets van 1844 een "kasteel" gebouwd, door F. Goethals-Delevigne; E. Van Hoonacker vermeldt als bouwdatum 1835. Volgens P. Debrabandere krijgt weduwe F. Goethals-Delevigne in 1884 de bouwvergunning voor het veranderen van deAanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis 't Hooghe en park

Doorniksesteenweg 218 (Kortrijk)
Zogenaamd "Kasteel 't Hooghe" en park. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Op het onbebouwd perceel wordt volgens de mutatieschets van 1844 een "kasteel" gebouwd, door F. Goethals-Delevigne; E. Van Hoonacker vermeldt als bouwdatum 1835. Volgens P. Debrabandere krijgt weduwe F. Goethals-Delevigne in 1884 de bouwvergunning voor het veranderen van de