Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zeewezendok

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23366

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tijdokkaai z.nr. Zeewezendok, gegraven in 1875-1879, als onderdeel van een voorstel tot verbeteringswerken in een deel van de Voorhaven van 1869, o.m. de bouw van een vlotdok met een droogdok op een deel van de gronden van de vroegere vestingen. 1873: ontwerp door ir. A. Symon en E. Delcourt: bouwen sluis, het graven van een toegangsgeul vanuit de havengeul, het aanleggen van het ZeewezeAanduiding van

Is de vaststelling van

Zeewezendok

Tijdokkaai zonder nummer (Oostende)
Tijdokkaai z.nr. Zeewezendok, gegraven in 1875-1879, als onderdeel van een voorstel tot verbeteringswerken in een deel van de Voorhaven van 1869, o.m. de bouw van een vlotdok met een droogdok op een deel van de gronden van de vroegere vestingen. 1873: ontwerp door ir. A. Symon en E. Delcourt: bouwen sluis, het graven van een toegangsgeul vanuit de havengeul, het aanleggen van het Zeeweze