Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23375
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23375

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pelderijnstraat nr. 47. Boerenarbeiderswoning aan de noordkant, gelegen aan een begraasd erf, wellicht gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. Waarschijnlijk oorspronkelijk een gekoppelde woning cf. de sporen van een gedichte deuropening. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint en onder pannen zadeldak. Vernieuwd schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Pelderijnstraat 47 (Brugge)
Boerenarbeiderswoning aan de noordkant, gelegen aan een begraasd erf, wellicht gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.