Beschermd monument

Zomerlinde en een deel van de wegen

Beschermd monument van 07-06-2013 tot heden

ID
234
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/234

Besluiten

Opgaande zomerlinde
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-2013  ID: 5175

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Zomerlinde (Tilia platyphyllos) op een kruispunt van wegen op de Molenberg.
In de volksmond wordt deze boom ‘de trots van de Molenberg’ genoemd.Waarden

De zomerlinde (Tilia platyphyllos), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 26,5 meter met uitzondering van de bebouwing, en een deel van de wegen zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

de oude lindeboom is een beeldbepalend object en heeft een mooie, representatieve groeivorm.

sociaal-culturele waarde

het huidige centrum van Deurne bestond tijdens het ancien régime uit een groot driesplein, gekend als de Dries van Deurne. Aan de oostzijde van dit plein lag het gemeenschappelijk weidegebied Koppenhagel waarin een windmolen stond. De zomerlinde markeert de overgang tussen de vroegere Dries van Deurne en Koppenhagel. De lindeboom staat midden op een kruispunt van vier wegen en markeert een kadastrale grens. Vroeger werden de bloesems van de boom geplukt voor thee. Wanneer de processie hier passeerde, werd de boom versierd. In de jaren 1960 werd de lindeboom afgeboord met een muurtje. In de volksmond wordt de boom ‘de trots van de Molenberg’ genoemd.

historische waarde

het huidige centrum van Deurne bestond tijdens het ancien régime uit een groot driesplein, gekend als de Dries van Deurne. Aan de oostzijde van dit plein lag het gemeenschappelijk weidegebied Koppenhagel waarin een windmolen stond. De zomerlinde markeert de overgang tussen de vroegere Dries van Deurne en Koppenhagel. De lindeboom staat midden op een kruispunt van vier wegen en markeert een kadastrale grens. Vroeger werden de bloesems van de boom geplukt voor thee. Wanneer de processie hier passeerde, werd de boom versierd. In de jaren 1960 werd de lindeboom afgeboord met een muurtje. In de volksmond wordt de boom ‘de trots van de Molenberg’ genoemd.

volkskundige waarde

het huidige centrum van Deurne bestond tijdens het ancien régime uit een groot driesplein, gekend als de Dries van Deurne. Aan de oostzijde van dit plein lag het gemeenschappelijk weidegebied Koppenhagel waarin een windmolen stond. De zomerlinde markeert de overgang tussen de vroegere Dries van Deurne en Koppenhagel. De lindeboom staat midden op een kruispunt van vier wegen en markeert een kadastrale grens. Vroeger werden de bloesems van de boom geplukt voor thee. Wanneer de processie hier passeerde, werd de boom versierd. In de jaren 1960 werd de lindeboom afgeboord met een muurtje. In de volksmond wordt de boom ‘de trots van de Molenberg’ genoemd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zomerlinde bij kruispunt

Molenberg (Diest)
De zomerlinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich in Deurne op een kruispunt van wegen ten oosten van de dorpskern. De straat en de omgeving kregen de naam Molenberg als verwijzing naar de windmolen die ten zuidenoosten van de zomerlinde stond. In de volksmond wordt deze boom ‘de trots van de Molenberg’ genoemd.