Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 23416   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23416

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein.


Is de omvattende vaststelling van

Gekandelaarde lindendreef kerk Leisele

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
De parochiekerk van Leisele is toegankelijk via een gekasseide dreef beplant met zomerlindes. Rechts en links van de toegangsdreef staan respectievelijk twee en drie gekandelaarde lindes.


Geschoren hulsthaag als afsluiting van kerkhof Leisele

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Het kerkhof rondom de parochiekerk van Sijsele is langs vier zijden begrensd door een afsluitingshaag van groene hulst. Ook de toegangsdreef naar de kerk is naast de rij gekandelaarde lindes afgeboord met een hulsthaag.


Orgel kerk Sint-Martinus

Leisele (Alveringem)
Reeds van vóór 1600 was er een orgel in de kerk van Leisele. In 1633 zou een nieuw orgel gekocht zijn.