Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lage dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Tieltstraat nrs. 61-63. Lage tweewoonst, met achtergevel aan de straat gelegen, voorzien van een met grint bedekt erf. Bebouwing reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan (ca. 1830), vermoedelijk met oudere kern, cf. afbeelding op een figuratieve kaart van 1774. Het landgebouw is waarschijnlijk in de loop van de 19de eeuw aangepast, dit wordt echter pas in 1969 door het kadaster gAanduiding van

Is de vaststelling van

Lage dorpswoning

Oude Tieltstraat 61-63 (Ruiselede)
Oude Tieltstraat nrs. 61-63. Lage tweewoonst, met achtergevel aan de straat gelegen, voorzien van een met grint bedekt erf. Bebouwing reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan (ca. 1830), vermoedelijk met oudere kern, cf. afbeelding op een figuratieve kaart van 1774. Het landgebouw is waarschijnlijk in de loop van de 19de eeuw aangepast, dit wordt echter pas in 1969 door het kadaster g