Brouwerijen Artois: brouwzalen Internationaal en Immo

Beschermd monument van 23-12-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Sluisstraat
Locatie Sluisstraat (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/148.1
  • 4.01/24062/305.1
  • OB001216

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerijen Artois

Vaartstraat 163-165, Sluisstraat zonder nummer, 79, Havenkant 18, Vaartkom zonder nummer, 6, Burchtstraat 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat

Beknopte karakterisering

Typologiebrouwerijen
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

De gebouwen van de brouwerijen Internationaal en Immo, onderdelen van de brouwerijen Artois, zijn beschermd als monument.

Waarden

De gebouwen van de brouwerijen Internationaal en Immo zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als delen van een brouwerij complex die tussen 1923 en circa 1950 in 3 fases tot één organisch geheel werden samengevoegd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.