Beschermd monument

Kasteel Borgitter: kasteel

Beschermd monument van 13-01-1981 tot heden

ID: 2352   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2352

Besluiten

Kasteel Borgitter, dienstgebouwen en omgeving met kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1560

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Borgitter.Waarden

Het kasteel Borgitter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Borgitter

Kasteelstraat 19-24, 24A, 19A (Kinrooi)
Het goed Borgitter bestaat uit een classicistisch kasteel met oudere hoektoren in Maasstijl, en met ten noordwesten het neerhof waaraan zich in een geknikte U-vorm de hoevengebouwen, een rentmeesterswoning en een watermolen bevinden.