Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen gebouwd in 1934

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23561
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23561

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Arbeiderswoningen gebouwd in 1934 voor de arbeiders van de betonwerkerij De Clercq (zie Dampoortstraat). Eenheid met in spiegelbeeld gebouwde huizen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen van 1934

Koolstuk 6-28 (Brugge)
Arbeiderswoningen gebouwd in 1934 voor de arbeiders van de betonwerkerij De Clercq (zie Dampoortstraat). Eenheid met in spiegelbeeld gebouwde huizen.