Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoolgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23579

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wantestraat nr. 149. Schoolgebouw ingeplant op een perceel, palend aan de evenwijdig lopende Vrijheidsstraat. Wellicht gebouwd, rond 1900, als jongensschool gesticht door de broeders van liefde. De lage schoolvleugel is haaks op de straat gebouwd. Links ervan geeft een poort toegang tot de speelplaats, boven de doorgang zit een rondboognis met een beeld van Maria en Kind. De verankerde, orAanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouw

Wantestraat 151 (Brugge)
Schoolgebouw wellicht gebouwd, rond 1900, als jongensschool gesticht door de broeders van liefde. De lage schoolvleugel is haaks op de straat gebouwd. Links ervan geeft een poort toegang tot de speelplaats. De verankerde, oranjebakstenen lijstgevel wordt verticaal geleed.