Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Grote Stelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
23606
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23606

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve opgenomen in het dorpsgezicht Hazegrasstraat (beschermd bij K.B. van 6/10/1980), en beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De geschiedenis van de hoeve genaamd "De Grote Stelle" is nauw verweven met de inpolderinggeschiedenis van Knokke en gaat wat betreft de site terug tot de middeleeuwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120 (Knokke-Heist)
Hoeve opgenomen in het dorpsgezicht Hazegrasstraat (beschermd bij K.B. van 6/10/1980), en beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De geschiedenis van de hoeve genaamd "De Grote Stelle" is nauw verweven met de inpolderinggeschiedenis van Knokke en gaat wat betreft de site terug tot de middeleeuwen.