Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Willibrordus met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-01-1985 tot heden

ID
2361
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2361

Besluiten

Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-01-1985  ID: 2010

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de oude Sint-Willibrorduskerk met inbegrip van de kerk.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Willibrorduskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Bergerheidestraat 2 (Bocholt)
In de 14de-15de eeuw werd in Reppel een nieuwe, gotische kerk gebouwd, met een tweebeukig schip van twee traveeën; de toren is het oudste gedeelte en dateert waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Het koor werd in de 16de eeuw gebouwd. In 1790 werden de drie beuken onder één dak geplaatst.