Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23715
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23715

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis, gelegen recht tegenover Katspel. Voortuintje afgezet door middel van gietijzeren hek boven laag bakstenen muurtje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Diksmuidseweg 436 (Ieper)
Eclectisch burgerhuis, gelegen recht tegenover Katspel. Voortuintje afgezet door middel van gietijzeren hek boven laag bakstenen muurtje.