Beschermd monument

Steenkoolmijn Waterschei: hoofdgebouw

Beschermd monument van 23-04-1993 tot heden

ID: 2378   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2378

Besluiten

Steenkoolmijn: hoofdgebouw
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 23-04-1993  ID: 2510

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het hoofdgebouw van de steenkoolmijn van Waterschei, opgetrokken in 1920-1924 in betonskelet (Hennebiquesysteem).

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van het hoofdgebouw als volgt:
- het is een goed voorbeeld van de wijze waarop het samengaan van een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd en zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen tijdens het interbellum kon geconcipieerd worden;
- de steenkoolmijn te Waterschei werd opgericht door A. Dumont, de belangrijkste initiatiefnemer bij het opsporen en het uitbaten van de Kempense steenkoollagen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000351, Steenkoolmijn (gedeelten - fase I) (DE SCHEPPER J., 1993).


Waarden

Het hoofdgebouw van de steenkoolmijn, voorheen bevattende burelen, dienstlokalen en bepaalde inrichtingen voor de werknemers, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoofdgebouw

André Dumontlaan zonder nummer (Genk)
Badinrichtingen, kleedkamers, lampenzaal, burelen en andere administratieve functies ondergebracht in architecturaal hoogstaand en zeer functioneel gebouw.