Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee herbergen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23836
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23836

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Vooruitgangstraat nummer 22. Eclectische eenheidsbebouwing met twee herbergen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee herbergen

Sint-Sebastiaanstraat 2, Stationsstraat 37, Vooruitgangstraat 22 (Ieper)
Gelegen aan de hoek met Vooruitgangstraat nummer 22. Eclectische eenheidsbebouwing met twee herbergen.