Beschermd cultuurhistorisch landschap

Natuurreservaat De Maten: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
2384
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2384

Besluiten

Natuurreservaat De Maten
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1975  ID: 862

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het natuurreservaat De Maten (eerste fase).
Dit gebied is abiotisch en biotisch zeer rijk natuurgebied omwille van de afwisseling van historische vennen en vijvers, stuifduinen, heide en historisch stabiel bos rondom de vallei van de Stiemerbeek.

Deze bescherming betreft de eerste fase van de bescherming van het natuurreservaat. Hierbij werden de vijvers niet mee beschermd. Deze zijn pas in de tweede fase, bij koninklijk besluit van 21 januari 1976, beschermd.Waarden

Het natuurreservaat De Maten is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Maten

Diepenbeek (Diepenbeek), Genk (Genk), Hasselt (Hasselt)
De Maten, op de grens van de gemeenten Genk en Diepenbeek, zijn een deel van een moerassige zone die zich uitstrekt langsheen de zuidwestelijke rand van het Kempens plateau en langzaam naar de Demer afhelt. Het is een nagenoeg vlak gebied waarin - evenwijdig aan de Stiemerbeek - een reeks duinkammen voorkomt. In de veen- en moerasgebieden langs de Stiemer werden vanaf de 15de eeuw gaandeweg, ten behoeve van de visteelt, een 35-tal visvijvers (weyers) aangelegd die grotendeels nog steeds herkenbaar zijn in het landschap. In het uiterste noordoostelijke punt van de ankerplaats is een watermolen op de Stiemerbeek gelegen.