Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Benedictus

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden
ID: 2387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2387

Besluiten

Parochiekerk Sint-Benedictus, pastorie en onderwijzerswoning met school
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4619

Beschrijving

De neogotische Sint-Benedictuskerk te Bocholt, is beschermd als monument.Waarden

Parochiekerk Sint-Benedictus naar ontwerp van architect J.H.J. Kayser is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het bedehuis ontstond in 1888-1890 in Lozen, het belangrijkste gehucht van Bocholt, dat na de aanleg van de zuid-Willernsvaart (1821-1826) een aanzienlijke uitbreiding van de bebouwing kende. De te grote afstand naar de Sint-Laurentiuskerk van Bocholt, die trouwens te klein was geworden, speelde ook een rol in de ontstaansgeschiedenis. De Sint-Benedictuskerk werd in 1900 uiteindelijk een zelfstandige parochiekerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De kerk is een voor België uniek voorbeeld van religieuze architectuur van de hand van J.H.J. Kayser (1842-1917) uit Venlo, een belangrijk kerkenbouwer in voornamelijk Nederlands Limburg en een leerling van P.J.H. Cuypers. De diepliggende vensters, de trapgevels en het gebruik van geglazuurde baksteen refereren aan de Noord-Duitse baksteengotiek, waardoor Kayser sinds de late jaren 1870 werd beïnvloed. De latere uitbreidingen van de kerk, uit 1903-1904 en 1931-1932, respectievelijk door Mathieu Christiaens uit Tongeren en Karel Gessler uit Maaseik, maken deel uit van de boeiende bouwgeschiedenis.

sociaal-culturele waarde

Het bedehuis is een levendige getuige van het aloude gebruik om op markante plaatsen heiligdommen op te richten. Het kerkinterieur behield heel wat devotionele elementen. De Heilige Donatus, waaraan de klok van de kerk werd toegewijd, en de tweede patroonheilige van het bedehuis, de Heilige Gerlachus, een Limburgse heilige, werden fel vereerd in landelijke nederzettingen, respectievelijk als beschermer tegen vuur, bliksem en hagelbuien, en als schutspatroon van het vee.

volkskundige waarde

Het bedehuis is een levendige getuige van het aloude gebruik om op markante plaatsen heiligdommen op te richten. Het kerkinterieur behield heel wat devotionele elementen. De Heilige Donatus, waaraan de klok van de kerk werd toegewijd, en de tweede patroonheilige van het bedehuis, de Heilige Gerlachus, een Limburgse heilige, werden fel vereerd in landelijke nederzettingen, respectievelijk als beschermer tegen vuur, bliksem en hagelbuien, en als schutspatroon van het vee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Benedictus

Lozerplein zonder nummer (Bocholt)
De kerk werd gebouwd in 1887 naar ontwerp van architect J. Kaijser, leerling van P.J.H. Cuypers, en één van de belangrijke Nederlandse architecten op gebied van de kerkenbouw. Hij bouwde de kerk in de stijl van de Noord-Duitse baksteengotiek, een stijl die zijn werk vanaf de late jaren 1870 kenmerkte.