Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociale woonwijk, Sint-Elooiswijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 23875   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23875

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijen arbeidershuizen, tussen 1932 en 1934 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, vermoedelijk naar ontwerp van René Doom, in 1951 aangevuld met 34 duplexappartementen voor bejaarden (gesloopt) en in 1971 met het eerste appartementsgebouw van de maatschappij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Elooiswijk

Sint-Elooisplein 1-38, Sint-Elooisstraat 11-13, 14-67, 68-76 (Roeselare)
Rijen arbeidershuizen, tussen 1932 en 1934 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, vermoedelijk naar ontwerp van René Doom, in 1951 aangevuld met 34 duplexappartementen voor bejaarden (gesloopt) en in 1971 met het eerste appartementsgebouw van de maatschappij.