Pastorie Sint-Benedictusparochie

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Hamonterweg
Locatie Hamonterweg 138 (Bocholt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72003/117.1
  • OL002783

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Benedictusparochie

Hamonterweg 138, Bocholt (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van 1886, in neobarokke stijl, naar ontwerp van architect J. Kaijser (Venlo).

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De pastorie bij de Sint-Benedictuskerk te Bocholt, is beschermd als monument.

Waarden

Neobarokke pastorie naar ontwerp van architect J.H.J. Kayser is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De neobarokke pastorie van Lozen werd in 1886 gebouwd aan de Hamonterweg, in de onmiddellijke nabijheid van de parochiekerk Sint-Benedictus, waarmee ze één geheel uitmaakt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Zowel als voor de parochiekerk maakte de Nederlandse architect Kayser voor de nabijgelegen pastorie de plannen, waardoor ook deze pastorie een uniek voorbeeld vormt in België van de bouwtrant in neostijlen van deze leerling van P.J.H. Cuypers. De traditionele baksteenbouw met natuurstenen afwerking is typisch voor de plattelandsarchitectuur.

sociaal-culturele waarde

De klassieke indeling met centrale gang, kabinet, salon, suite, keuken, kelder onderaan, slaapkamers en zolder op de bovenverdiepingen, alsook het dienstgebouwtje achteraan getuigen van de sociale status van een plattelandspastoor met meid.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.