Herenhuis

Beschermd monument van 26-03-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Mechelsestraat
Locatie Mechelsestraat 174-174A (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/150.1
  • 4.01/24062/309.1
  • OB001245

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Mechelsestraat 174, 174A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voornaam burgerhuis dat, voortgaande op de stijlkenmerken en kadastrale plans van 1825 en 1850, werd opgetrokken einde 18de-begin 19de eeuw en vermoede­lijk in het tweede kwart van de 19de eeuw achteraan werd uitgebreid met een haaks aan­sluitende woon­vleu­gel.

Beschrijving

Het herenhuis is, met inbegrip van de bijgebouwen en tuin met omheiningsmuur, beschermd als monument.

Waarden

Herenhuis met inbegrip van de bijgebouwen en tuin met omheiningsmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Door zijn volume en opstand vormt het typologisch en documentair een goed voorbeeld van voornamer burgerhuis. Het huis is opgetrokken in een enkele opstand, telt drie bouwlagen en vijf traveeën, met koetspoort en ingangsdeur in de brede hoektraveeën. Het werd opgetrokken eind 18de, begin 19de eeuw en kort daarna uitgebreid met een twee bouwlagen en drie traveeën tellende haakse vleugel.
Met zijn stijlvolle gaaf bewaarde voorgevel, illustratief voor de laat - classicistische overgangsfase door zijn strakkere klassiek symmetrische vormgeving en detaillering met vage empire- invloeden, vormt het een belangrijke schakel binnen het bouwverloop van de Mechelsestraat en meer algemeen binnen de stijlenevolutie te Leuven.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.