Beschermd monument

Kasteel van Schoonbeek

Beschermd monument van 05-03-1958 tot heden
ID: 2393   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2393

Besluiten

Kasteel van Schoonbeek met dreef en park
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-1958  ID: 400

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel van Schoonbeek.
Dit kasteel dateert, in oorsprong tenminste, van de 16de eeuw, de oudste gedeelten dateren van de vroege 17de eeuw. Aan het einde van de 18de-begin 19de eeuw werd het complex grondig verbouwd. Ten noorden van het kasteel is een neerhof met dienstgebouwen gesitueerd.

Het kasteel is samen met het park ook beschermd als landschap.Waarden

Het kasteel van Schoonbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Schoonbeek

Waterkasteelstraat 1 (Bilzen)
De oudste gedeelten van het kasteel worden door een gevelsteen op de kroonlijst van de oostelijke gevel van de oostelijke vleugel gedateerd 1628. De kern is vrijwel zeker ouder.