Kasteel van Schoonbeek

Beschermd monument van 05-03-1958 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Waterkasteelstraat
Locatie Waterkasteelstraat 1 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/117.1
  • OL000832

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein van Schoonbeek

Waterkasteelstraat 1, Bilzen (Limburg)

De oudste gedeelten van het kasteel worden door een gevelsteen op de kroonlijst van de oostelijke gevel van de oostelijke vleugel gedateerd 1628. De kern is vrijwel zeker ouder.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel van Schoonbeek.
Dit kasteel dateert, in oorsprong tenminste, van de 16de eeuw, de oudste gedeelten dateren van de vroege 17de eeuw. Aan het einde van de 18de-begin 19de eeuw werd het complex grondig verbouwd. Ten noorden van het kasteel is een neerhof met dienstgebouwen gesitueerd.

Het kasteel is samen met het park ook beschermd als landschap.

Waarden

Het kasteel van Schoonbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.