Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis met zeepziederij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23939
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23939

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mandelstraat nr. 19. Herenhuis met voormalige zeepziederij. Volgens kadastergegevens ca. 1874 ter vervanging van een ouder pand en in opdracht van de koopman Joannes Vandenpoel gebouwd. In 1893 wordt de zeepziederij gedeeltelijk heropgebouwd en ingericht als paardenstal. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder pannen schilddak. Links een zijrisaliet met koetsendoorrit. RoodbaAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis met zeepziederij

Mandelstraat 19 (Dentergem)
Herenhuis met voormalige zeepziederij. Volgens kadastergegevens circa 1874 ter vervanging van een ouder pand en in opdracht van de koopman Joannes Vandenpoel gebouwd. In 1893 wordt de zeepziederij gedeeltelijk heropgebouwd en ingericht als paardenstal.