Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel van Schoonbeek met dreef en park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-03-1958 tot heden

ID
2394
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2394

Besluiten

Kasteel van Schoonbeek met dreef en park
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-1958  ID: 400

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het kasteeldomein van Schoonbeek met dreef en het bijhorende Engels landschapspark, ten westen van het kasteel.Waarden

Het geheel gevormd door genoemd kasteel, met zijn dreef en park is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Schoonbeek

Waterkasteelstraat 1 (Bilzen)
De oudste gedeelten van het kasteel worden door een gevelsteen op de kroonlijst van de oostelijke gevel van de oostelijke vleugel gedateerd 1628. De kern is vrijwel zeker ouder.