Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woon- en bedrijfsgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23958

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige peper- en koffiemolenfabriek, opgericht in 1903.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woon- en bedrijfsgebouw

August Vermeylenstraat 5-7 (Izegem)
Voormalige peper- en koffiemolenfabriek, opgericht in 1903.