Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Begeveldstraat
Locatie Begeveldstraat 61 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/144.1
  • OL000784

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve

Begeveldstraat 61, Bilzen (Limburg)

Gerestaureerde hoeve met losstaande bestanddelen, de gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid erf.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vakwerkhoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis met haakse aanbouw en de dwarsschuur.

Waarden

Woonhuis met haakse aanbouw en de dwarsschuur van de vakwerkhoeve zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als één van de zeldzaam behouden voorbeelden van stijl- en regelwerk van vóór de 18de eeuw met een 17de-eeuws woonhuis in overkraging; dwarsschuur in vakwerkbouw uit de tweede helft van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

in casu landbouweconomische waarde: waarbij de evolutie van het landbouwbedrijf zijn weerslag vindt in de schikking van de gebouwen. Van een kleine hoeve (twee gebouwen in de 18de eeuw) breidt het complex zich uit tot verschillende, losstaande bestanddelen waarbij de stallingen een grotere betekening krijgen door het toenemend belang van de veeteelt.
Eigen aan de regio, Vochtig-Haspengouw, is het feit dat de evolutie in dit stadium stopt, en een volledige ontwikkeling naar gesloten aanleg, met verstening van de gebouwen, niet plaatsvindt.

volkskundige waarde

Illustratie van de traditionele, ambachtelijke bouwwijze in stijl - en regelwerk van het ankerbalkgebinttype, eigen aan de regio, met een aantal typische details die verwijzen naar de ambachtelijke, agrarische bedrijvigheid, onder meer het kaasrek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.