Beschermd monument

Hoeve Noë

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID: 24   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24

Besluiten

Parochiekerk Sint-Remigius, hoeven Noë en De Hertoch en dorpskern van Neervelp
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3968

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve, zogenaamd Noë.Waarden

De hoeve Noë is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve - 'Kleine Blauwschuur' of 'Hoeve Noë' - staat dominant op de hoek van de hoofdstraat en is bij het binnenkomen van het dorp ingeplant. Hij is genoemd naar de gelijknamige familie die reeds in de 18de eeuw onder de plaatselijke notabelen wordt vermeld, en vormt als oudste hoeve in het centrum een goed bewaard voorbeeld van een middelgrote, overwegend uit de 18de eeuw daterende Brabantse vierkantshoeve. De bakstenen volumes zijn afgewerkt met zadeldaken en voorzien van aandaken, muurvlechtingen en topstuk, en is ingeplant rond een gekasseide binnenkoer. Dat alles illustreert een geleidelijke evolutie van een losse bebouwing naar een vierkantstructuur die in haar huidige vorm wordt bepaald door een 1733 gedateerd éénlaags woonhuis met rondboogdeur en steekboogvensters, eind 18de-eeuwse stalvleugels, een oudere dwarsschuur met verwijzingen naar een vakwerkstructuur en een 1804 gedateerd poortgebouw met een korfbooginrijpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Noë

Klein-Heidestraat 24 (Boutersem)
Het betreft een gesloten hoeve gedateerd op de imposten van de woonhuisdeur IR - 1733, en bestaat uit bak- en zandsteenbouw.