Beschermd cultuurhistorisch landschap

Natuurreservaat De Maten: fase 2 (uitgesloten vijvers)

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 21-01-1976 tot heden

ID: 2407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2407

Besluiten

Natuurreservaat De Maten
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1976  ID: 935

Beschrijving

De beschermde vijvers bevinden zich in het natuurreservaat De Maten, een abiotisch en biotisch zeer rijk gebied omwille van de afwisseling van historische vennen en vijvers, stuifduinen, heide en historisch stabiel bos rondom de vallei van de Stiemerbeek.
Het grootste gedeelte van dit natuurgebied (fase 1) werd reeds beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 21 augustus 1975. Hierbij werden de vijvers echter nog niet beschermd.Waarden

Het natuurreservaat De Maten (uitgesloten vijvers) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Maten

Diepenbeek (Diepenbeek), Genk (Genk), Hasselt (Hasselt)
De Maten, op de grens van de gemeenten Genk en Diepenbeek, zijn een deel van een moerassige zone die zich uitstrekt langsheen de zuidwestelijke rand van het Kempens plateau en langzaam naar de Demer afhelt. Het is een nagenoeg vlak gebied waarin - evenwijdig aan de Stiemerbeek - een reeks duinkammen voorkomt. In de veen- en moerasgebieden langs de Stiemer werden vanaf de 15de eeuw gaandeweg, ten behoeve van de visteelt, een 35-tal visvijvers (weyers) aangelegd die grotendeels nog steeds herkenbaar zijn in het landschap. In het uiterste noordoostelijke punt van de ankerplaats is een watermolen op de Stiemerbeek gelegen.