Beschermd monument

Kasteel Borgitter: deel kasteelhoeve

Beschermd monument van 13-01-1981 tot heden
ID: 2410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2410

Besluiten

Kasteel Borgitter, dienstgebouwen en omgeving met kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1560

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het noordelijke deel van het neerhof in geknikte U-vorm, gelegen ten noordwesten van het kasteel Borgitter. Ook de andere delen van deze kasteelhoeve zijn als monument beschermd.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Borgitter

Kasteelstraat 19-24, 24A, 19A (Kinrooi)
Het goed Borgitter bestaat uit een classicistisch kasteel met oudere hoektoren in Maasstijl, en met ten noordwesten het neerhof waaraan zich in een geknikte U-vorm de hoevengebouwen, een rentmeesterswoning en een watermolen bevinden.