Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Borgitter met kasteelpark en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-01-1981 tot heden

ID: 2411   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2411

Besluiten

Kasteel Borgitter, dienstgebouwen en omgeving met kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1560

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Borgitter met kasteelpark en omgeving.Waarden

Het kasteel Borgitter met zijn omgeving (waaronder het kasteelpark) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Borgitter

Kasteelstraat 19-24, 24A, 19A (Kinrooi)
Het goed Borgitter bestaat uit een classicistisch kasteel met oudere hoektoren in Maasstijl, en met ten noordwesten het neerhof waaraan zich in een geknikte U-vorm de hoevengebouwen, een rentmeesterswoning en een watermolen bevinden.