Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee winkelhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24117

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing oorspronkelijk respectievelijk met winkelhuis (nummer 76 thans woonhuis), centrale poort naar binnenkoer met nutsgebouwen, en kleiner winkelhuis (nummer 80) met dienstdeur rechts (nummer 78); naar ontwerp van architect Victor Danneels (Brussel) van 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee winkelhuizen

Rijselstraat 76-80, 76A (Ieper)
Eenheidsbebouwing oorspronkelijk respectievelijk met winkelhuis (nummer 76 thans woonhuis), centrale poort naar binnenkoer met nutsgebouwen, en kleiner winkelhuis (nummer 80) met dienstdeur rechts (nummer 78); naar ontwerp van architect Victor Danneels (Brussel) van 1922.