Beschermd monument

Collectiehoogstamboomgaard

Beschermd monument van 05-07-2010 tot heden

ID
2412
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2412

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 05-07-2010  ID: 4722

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de vanaf 1988 aangeplante hoogstamboomgaard.Waarden

De collectiehoogstamboomgaard is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: De boomgaard is beeldbepalend voor de ruime omgeving door zijn omvang, beslotenheid, gaafheid en traditionele aanleg (dit wil zeggen omgeven door een meidoornhaag). Representatieve groeivorm en vaktechnische snoei.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde: De boomgaard fungeert als genenreservoir. Het betreft een collectie van meer dan 3000 verschillende fruitsoorten, -rassen en -variëteiten waarvan er meerdere nog enkel in deze collectie terug te vinden zijn. Bijgevolg is het een dendrologisch belangrijke boomgaard.

sociaal-culturele waarde

Naast instandhouding van praktisch verdwenen soorten, rassen van variëteiten ligt de historische waarde in de instandhouding van de traditionele en vakkundige manier van onderhouden en snoeien.

historische waarde

Naast instandhouding van praktisch verdwenen soorten, rassen van variëteiten ligt de historische waarde in de instandhouding van de traditionele en vakkundige manier van onderhouden en snoeien.

volkskundige waarde

Naast instandhouding van praktisch verdwenen soorten, rassen van variëteiten ligt de historische waarde in de instandhouding van de traditionele en vakkundige manier van onderhouden en snoeien.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoogstamboomgaard

Hoog Keizel zonder nummer (Diepenbeek)
De vanaf 1988 aangeplante hoogstamboomgaard omvat een collectie van meer dan 3000 verschillende fruitrassen, -soorten, -variëteiten en snoeivormen, waarvan er meerdere nog enkel in deze collectie terug te vinden zijn.