Langgestrekte vakwerkhoeve met omgeving

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Appelveldstraat
Locatie Appelveldstraat 54 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/139.1
  • OL002882

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Appelveldstraat 54, Bilzen (Limburg)

De hoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1915 als een langwerpig volume dwars op de huidige Appelveldstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve is samen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als monument. De recentere aanbouwsels en de losstaande constructie achter de hoeve zijn niet opgenomen in de bescherming.

Waarden

De vakwerkhoeve met onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de recentere aanbouwsels en de losstaande constructie achter de hoeve) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De vakwerkhoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1915 en is een laat exemplaar van vakwerkbouw, waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot circa 1930.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een vakwerkhoeve met een intact bewaarde woonhuis-schuur/stal ordonnantie. Het gebouw is opgetrokken in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een lage, gecementeerde bakstenen stoel. De hoeve omvat vijf traveeën onder een zadeldak met mechanische pannen. Ankerbalkgebint met zes gebintstijlen, twee gebintstijlschoren en vier tussenstijlen. Het kapgebint is een ankerbalkstand juk met gebogen jukschoren en blokkelen. De traditionele indeling van het woonhuis als bestaande uit twee vertrekken gescheiden door een centrale, dubbele schouw is bewaard.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkhoeve getuigt van de traditionele agrarische activiteiten in het overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw en vormt een uitdrukking van de eigenheid van de streek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.